KBP- 1500

Hệ thống máy xếp bao lên pallet 

7cm-ts

Máy đóng gói FFS (Đóng gói chân không)

PSL-2000 (Rót)

Động cơ Servo tốc độ cao, vòi đơn

KBB-1500

Bao PE, tốc độ cao, vòi đơn

KBM-1100AG (Kép)

Máy đóng gói bột tự động

KBB-1500

Bao PP, tốc độ cao, vòi đơn

KBB-1500

Tùi Kraft, tốc độ cao, vòi đơn

KBM-1100S

Loại cải tiến, tốc độ cao, vòi đơn

KBM-1100 AGD

Máy đóng gói bột tự động

KBM-1000SV

Động cơ Servo tốc đọ cao, vòi kép

KBM-1000SV

Động cơ Servo tốc độ cao, vòi đơn

KBM-200R

DÀNH CHO RPC, ĐỘNG CƠ SERVO, VÒI ĐƠN

KSP-110

MÁY ĐÓNG GÓI P.E

PSL-2000 (Xả bao)

ĐỘNG CƠ SERVO TỐC ĐỘ CAO, VÒI ĐƠN