PSL-2000/KPS-Series

Máy Đóng Gói PSL-2000/KPS-Series

ĐẶC TRƯNG:

  • Sử dụng cho nhiều nguyên vật liệu
  • Có thể dùng để cân nhiều loại nguyên vật liệu bằng cách sử dụng cửa cắt và hệ thống trung chuyển ở đầu vào.
  • Chính xác, ổn định và an toàn
  • Năng suất và độ chính xác cao
  • Bằng cách sử dụng nhiều cảm biến lực nhất, độ chính xác luôn được giữ ổn định
  • Giảm thời gian xả vật liệu
  • Miệng phễu giúp giảm sự tích tụ khi xả bằng phương thức đóng – mở liên tục
  • Cấu trúc đơn giản, dễ kiểm tra và vệ sinh

 

0983004989